Όροι Χρήσεως

Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε υλικό ή πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστότοπο μας, διαβάστε πρώτα τους Όρους χρήσης του. Σημειώστε ότι η επίσκεψη και/ή χρήση του ιστότοπου μας (αναπαράγοντας, για παράδειγμα, κάποιες πληροφορίες) συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης μας, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε και μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.


Αποποίηση
ευθυνών

Η χρήση που κάνετε στον ιστότοπο έγκειται στη δίκη σας ευθύνη. ο ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου και των λειτουργιών που διατίθενται ) παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται”. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νομός, αναφορικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου, δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους (1) σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη παραβίαση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο ‘η που διατίθεται μέσω του ιστότοπου, (2) ότι ο διακομιστής, ο οποίος παρέχει τον ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ‘η άλλα στοιχεία που μπορεί να προσβάλλουν, να βλάψουν ‘η να προξενήσουν ζημία στο περιβάλλον του υπολογιστή σας ‘η σε άλλη ιδιοκτησία όταν αποκτάτε πρόσβαση, περιηγείστε, κατεβάζετε υλικό ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τον ιστότοπο.
Σε καμία περίπτωση -συμπεριλαμβανομένης άλλα χωρίς περιορισμό- της άγνοιας μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε επακόλουθες, άμεσες, τυχαίες, έμμεσες, ποινικές ‘η ειδικές ζημίες που σχετίζονται με (α) τη χρήση του ιστότοπου, (β) την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή (γ) την ύπαρξη σφαλμάτων ή παραλήψεων στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες του ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που μας διατίθενται στον ιστότοπο, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Δε θα μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στον ιστότοπο, σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής. (γ) εφόσον πιστεύουμε, εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Κυριότητα και Πνευματικά Δικαιώματα

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Εάν στείλετε μηνύματα ή υλικό στον ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα αυτά τα μηνύματα αυτού του είδους στο βαθμό που δε φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό- θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Διατηρούμε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, μεθόδους εκμάθησης ή τεχνικές που περιέχονται σε μηνύματα που στέλνετε στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους ιδέες ή υλικό, καθώς και ότι δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε τέτοια χρήση.